SERVICII

SERVICII OFERITE

Servicii de consultanță tehnică și dirigenție de șantier în domeniile de activitate:

Management de proiect și
supervizare lucrări

Management de Proiect și Supervizare

Fie ca ingineri independenți sau consilieri ai beneficiarilor, suntem foarte experimentați în implementarea lucrărilor de infrastructură în cadrul celor mai frecvente Condiții Contractuale FIDIC, furnizând servicii complete de management de proiect și supervizare lucrări, acoperind toate aspectele și toate fazele din timpul construcției oricărui tip de infrastructură, realizarea proiectului la timp în respectând bugetul și calitatea dorită.

Munca noastră minimizează riscurile asociate oricărui proiect de infrastructură și oferă în timp util informații cu privire la abaterile de la proiect datorate modificărilor specificațiilor, permițând optimizarea costurilor. Acest lucru permite să luăm măsuri corective în cazul oricăror abateri identificate în cursul implementării, reducând astfel costurile și respectând termenele.
În calitate de terț independent, oferim o analiză imparțială ce facilitează evaluarea litigiilor și a reclamațiilor contractantului.

Serviciile noastre de Management de Proiect și Supervizare lucrări acoperă toate fazele implementării unui proiect:

În faza de pre-construcție efectuăm o revizuire a proiectării și oferim suport pentru achiziții la alegerea contractorului.

În faza de construcție supervizăm și colaborăm cu toți contractorii în ceea ce privește managementul timpului și bugetului, asigurându-ne că toate activitățile sunt conforme cu specificațiile tehnice și cerințele clientului pentru a atinge calitatea dorită.
În cazul disputelor, ne sprijinim clienții analizând fiecare caz cu diligență și profesionalism, oferind rațional o înțelegere cuprinzătoare.
În faza de predare și cea de notificare a defectelor, inspectăm proiectul și ne asigurăm că acesta respectă toate cerințele de proiectare.

Dirigenție de șantier

 • Domeniul 1. Consolidare și restaurare monumente istorice – toate categoriile de importanță

 • Domeniul 2. Construcții civile, industriale și agricole

 • Domeniul 3. Drumuri , poduri, tunele, piste de aviație, transport pe cablu – de interes național, județean și local

 • Domeniul 6. Construcții edilitare și gospodărie comunală

 • Domeniul 8.1. Instalații electrice

 • Domeniul 8.2. Instalații sanitare, termoventilații

 • Domeniul 8.3. Instalații gaze naturale

 • Domeniul 9.1. Rețele electrice

 • Domeniul 9.2. Rețele termice și sanitare

 • Domeniul 9.4. Rețele gaze naturale

 • Domeniul 9.5. Rețele de telecomunicații

Obținere avize și acorduri
conform certificatului de urbanism

Obținerea avizelor și acordurilor necesare pentru începerea investițiilor

Echipa noastră este formată din colaboratori specializați în obținerea avizelor necesare unei construcții, care se vor ocupa de depunerea și monitorizarea procesului de obținere a autorizațiilor și acordurilor cerute de certificatul de urbanism, astfel încât autorizația de construire să fie obținută în cel mai scurt timp.

Prin urmare, compania noastră oferă servicii complete de consultanță și reprezentare în vederea obținerii autorizațiilor și avizelor necesare. Echipa noastră vă poate consilia și în vederea respectării legislației, prin indicarea obligațiilor legale sau reglementările obligatorii care trebuie respectate.

Verificare tehnică de calitate a proiectelor
prin specialiști atestați

TELEFON

+40 733.337.605

E-MAIL

office@ventu.ro

TELEFON

0733.337.605

E-MAIL

office@ventu.ro