COLECTIVUL VENTURO INVESTMENT

Colectivul care participă la realizarea proiectelor este adaptat cerințelor pentru fiecare proiect în parte. Organizarea și gândirea unui proiect sunt făcute în așa fel încât rezultatul final să îndeplinească cele mai înalte cerințe și standarde de calitate.

Echipele de urmărire a lucrărilor sunt compuse din ingineri și specialiști cu experiență (atestați ca diriginți de șantier), oameni ce pot să soluționeze rapid problemele care apar pe parcursul desfășurării unui proiect.

MANAGEMENT

VENTURO INVESTMENT SRL dispune de structura organizatorică și de personal care să poată asigura, în condiții de funcționare a unui Sistem de Management al Calității, proiectat potrivit standardului SR EN ISO 9001:2015, desfășurarea conform cerințelor a activității de bază - prestarea de servicii în domeniul construcțiilor.

Toți membrii echipei lucrează împreună cu eficiență acceptând provocările pieței datorate unei diversificări taționale a competenței tehnice.

CERTIFICĂRI

TELEFON

0733.337.605

E-MAIL

TELEFON

0733.337.605

E-MAIL