Oraș de lucru: București

Limbă străină: Engleză

Tipul job-ului: Full Time

Criterii de selecție: Peste 3 ani de experiență

Requirements

  • Absolvent de studii superioare (Drept)
  • Foarte bune abilități de comunicare și organizare
  • Ținută prezentabilă
  • Să cunoască legislația specifică în domeniu: Legea privind achizițiile; Legea privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii; Legea privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea CNSC; Hotărârea nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea privind achizițiile publice; HG pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare aprobate prin HG; asistență în formularea de clarificări la documentație și redactarea acestora (ante și post depunere oferte); verificarea legalității prevederilor din draft-urile de contract/acord cadru;

Responsibilities

  • Urmărește modificările legislative și le aduce la cunoștință celor interesați
  • Verifică legalitatea și conformitatea cu procedurile interne în vigoare a documentelor emise de diferite departamente ale societății
  • Asigură consultanță în activitatea de redactare a instrucțiunilor interne ale societății și actualizarea acestora în conformitate cu legile în vigoare
  • Organizează și pregătește documente complexe, rapoarte, corespondență, care necesită multiple tehnologii de birotică și aplicații software
  • Întocmirea contractelor conform legislației în vigoare;

Send CV

Apply now!

Choose File